لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لافن ساخت کره 185.65.14 70.000 375,000 نمودار تغییر قیمت لافن
لافن ساخت کره 205.60.14 70.000 445,000 نمودار تغییر قیمت لافن
لینگ لانگ سايز فابریک 185.65.14 60.000 315,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
لینگ لانگ سايز پهن 205.60.14 60.000 385,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
فالکن ساخت ژاپن 185.65.14 80.000 390,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 195.60.14 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 205.60.14 80.000 470,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
کومهو ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 195.60.14 80.000 420,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 205.60.14 80.000 490,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن 185.65.14 60.000 430,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 195.60.14 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.14 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
میشلن ساخت انگلیس 185.65.14 530,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 185.65.14 90000 650,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 185.65.14 90.000 520,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت ژاپن 195.60.14 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
هانکوک ساخت کره 185.65.14 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 195.60.14 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک 205.60.14 90.000 520,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
رودستون ساخت کره 185.65.14 70.000 405,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 195.60.14 80.000 430,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.14 70.000 485,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.65.14 70.000 465,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز پهن پژو 405 215.60.14 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
بارز 185.65.14 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز 205.60.14 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر سایز فابریک 185.65.14 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 205.60.14 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
ایران تایر 185.65.14 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
یزد تایر 185.65.14 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 205.60.14 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
گود یر 185.65.14 60.000 نمودار تغییر قیمت گود یر
دنا سایز فابریک 185.65.14 70000 280,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 205.55.14 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون سایز فابریک 185.65.14 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
لوسینی سایز فابریک 185.65.14 80.000 340,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 425,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 400,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 195.60.14 60.000 460,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 495,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو سایز فابریک 185.65.14 70.000 395,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو 195.60.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 480,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 460,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 195.60.14 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 525,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
مارشال ساخت کره جنوبی 185.65.14 80.000 410,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره 195.60.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال سایز پهن 205.60.14 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
سایلون ساخت چین 185.65.14 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.14 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس چهارفصل 195.60.14 70.000 405,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس سایز پهن 205.60.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان 185.65.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت پتلاس / ترکیه
لاسا ساخت ترکیه 185.65.14 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
تری انگل ساخت چین 185.65.14 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 195.60.14 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 205.60.14 70.000 425,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تویو ساخت ژاپن 185.65.14 90.000 460,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 195.65.14 70.000 515,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 205.60.14 80.000 535,000 نمودار تغییر قیمت تویو
لوفن ساخت کره 185.65.14 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
لوفن ساخت کره 205.60.14 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
سونار ساخت تایوان 185.65.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت سونار
سونار ساخت تایوان 195.65.14 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت سونار
سونار ساخت تایوان 205.60.14 70.000 445,000 نمودار تغییر قیمت سونار
آچیلس ساخت اندونزی 185.65.14 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 440,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
پرسا ساخت تایلند 185.65.14 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
پرسا ساخت تایلند 205.60.14 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
تیگار ساخت صربستان 185.65.14 60.000 390,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 195.60.14 60.000 435,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
اکسلرا ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
نانکن ساخت تایوان 185.65.14 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 205.60.14 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
جی تی ساخت اندونزی 185.65.14 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی ساخت اندونزی 195.60.14 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
آرین موتور

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لافن ساخت کره 185.65.15 70.000 415,000 نمودار تغییر قیمت لافن
لافن ساخت کره 205.60.15 70.000 485,000 نمودار تغییر قیمت لافن
ایران تایر karena 185.65.15 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 340,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 220,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت بارز
یزد تایر 185.65.15 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 195.65.15 50.000 320,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 205.60.15 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کویر تایر 185.65.15 60.000 255,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 205.60.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 460,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 380,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 410,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 410,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون N5000 195.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 520,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 430,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 540,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 450,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن 195.60.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 530,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 420,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 195.60.15 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 425,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سایز پهن سمند 195.60.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 525,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 385,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
لاسا 185.65.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا 195.55.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 510,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 735,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 750,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 605,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو 195.60.15 60.000 470,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو 205.60.15 60.000 510,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 370,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 195.50.15 70.000 380,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
نانکن 185.65.15 70.000 405,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن 195.60.15 70.000 475,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن 205.60.15 70.000 490,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 395,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 515,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 510,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 560,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تیگار ساخت صربستان 185.60.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 450,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 370,000 نمودار تغییر قیمت سونار
سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 445,000 نمودار تغییر قیمت سونار
پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 360,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 430,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 490,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 195.55.15 90.000 570,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 590,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 380,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 400,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 470,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
DS Auto

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 305,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 235,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 195,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 220,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 215,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت دنا
بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 225,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 255,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر تایر 165.65.13 60.000 220,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
کویر تایر 175.60.13 60.000 240,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
یزد تایر 165.65.13 60.000 225,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 175.60.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
جی تی چین 165.65.13 60.000 295,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 325,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
اورنت 165.65.13 50.000 280,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
اورنت 175.60.13 50.000 310,000 نمودار تغییر قیمت اورنت
رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 325,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 175.60.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 275,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 340,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
گود یر 165.65.13 60.000 285,000 نمودار تغییر قیمت گود یر
لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 260,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 275,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت سونار
سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت سونار
نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 330,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
هانکوک 165.65.13 60.000 335,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک 175.60.13 60.000 380,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 355,000 نمودار تغییر قیمت سومیتو
سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 245,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 280,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 305,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 235,000 نمودار تغییر قیمت پریمول
مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 285,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 355,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 325,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت تویو
میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 345,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 335,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 320,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 350,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 390,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 295,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 330,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 290,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت تاندر
لوسینی ساخت تایوان 175.60.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
الفبای سفر

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنا فابریک وانت پیکان 560-13 50.000 175,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا لاستیک عقب وانت پیکان 590-13 50.000 190,000 نمودار تغییر قیمت دنا
مکسیس 165.80.13 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
مکسیس UE168 175.80.13 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
مارشال دور سفید 175.70.13 60.000 280,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
بارز سایز فابریک 165.80.13 50.000 225,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز 175.70.13 50.000 255,000 نمودار تغییر قیمت بارز
کویر سایز فابریک 165.80.13 50.000 210,000 نمودار تغییر قیمت کویر
کویر 175.70.13 60.000 245,000 نمودار تغییر قیمت کویر
یزد تایر 165.80.13 50.000 230,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
یزد تایر 175.70.13 60.000 250,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
ایران تایر 165.80.13 60.000 210,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
ایران تایر 175.70.13 60.000 215,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
رودستون دور سفید 165.80.13 60.000 270,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
کومهو 175.60.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
گلدستون 165.80.13 50.000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
نکسن دور سفید . چین 165.80.13 60.000 280,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 175.70.13 70.000 300,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 310,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
دنلوپ ساخت اندونزی 165.80.13 70.000 280,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ 175.70.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن 165.80.13 70.000 330,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو 175.70.13 60.000 350,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
دنا فابریک وانت مزدا 650-14 50.000 270,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 50.000 450,000 نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون فابریک وانت مزدا 650-14 40.000 240,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان 700-16 40.000 540,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان 750-16 50.000 580,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
کانال تلگرام ایران جیب

لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
لینگ لانگ 175.70.13 50.000 305,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
فالکن ساخت تایلند 175.70.13 70.000 295,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 205.60.13 70.000 405,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
یزد تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 270,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
کویر تایر سایز فابریک 175.70.13 70.000 245,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
بارز سایز فابریک 175.70.13 70.000 260,000 نمودار تغییر قیمت بارز
آچیلس ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 310,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
رودستون 175.70.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 185.70.13 70.000 355,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
زیتکس ساخت چین 185.70.13 60.000 330,000 نمودار تغییر قیمت زیتکس
مکسیس ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 370,000 نمودار تغییر قیمت مکسیس
جی تی ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
هانکوک ساخت کره 175.70.13 60.000 375,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز پهن تیبا 185.70.13 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز پهن 205.60.13 80.000 460,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
دنلوپ ساخت ژاپن 175.70.13 90.000 330,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 175.70.13 90.000 290,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 340,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
سومیتومو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 340,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
کومهو ساخت کره 175.70.13 80.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
نکسن سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
مارشال سایز فابریک تیبا 175.70.13 60.000 290,000 نمودار تغییر قیمت مارشال

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تری انگل ساخت چین 205.50.16 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 215.60.16 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 235.60.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 225.60.17 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل ساخت چین 235.55.17 80.000 565,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تیگار ساخت صربستان 205.50.16 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 205.55.16 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 215.65.16 70.000 630,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 235.60.16 70.000 700,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 225.65.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
تیگار ساخت صربستان 235.55.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
بریجستون ساخت اندونزی 205.55.16 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
بریجستون ساخت اندونزی 215.55.16 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
بریجستون ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
سومیتومو ساخت ژاپن 205.55.16 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 205.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 215.60.16 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 575,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.17 90.000 610,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو سایز پهن ماکسیما 225.55.16 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
سومیتومو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سايز فابریک کمری 215.60.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ سايز تویوتا آریون 215.55.17 80.000 770,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 225.55.17 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 235.55.18 80.000 1,160,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 245.40.18 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.18 90.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.19 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 265.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 265.70.17 90.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 265.75.16 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 275.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 275.70.16 90.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 285.65.17 90.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ ساخت ژاپن 285.60.18 90.000 1,700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 215.55.16 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سايز X33 و لیفان X60 215.65.16 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما 225.45.18 80.000 745,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.65.18 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک هیوندای توسان 225.55.18 70.000 860,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 850,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 760,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون 235.55.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 890,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سايز اصلی کاپرا 235.70.16 70.000 835,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 870,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 940,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 920,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
فالکن ساخت ژاپن 205.45.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.60.16 80.000 575,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 620,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت تایلند 215.60.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 695,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 225.65.17 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 235.65.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 675,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 785,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
کومهو اسپورت پژویی 205.50.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز پژو 407 205.60.16 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.55.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.55.18 70.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 225.70.16 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو 235.50.18 80.000 990,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو ساخت کره 235.60.18 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو فابریک جنسیس 235.50.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو سايز اصلی کیا اپیروس 235.55.17 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو فابریک هیوندای IX55 245.60.18 80.000 910,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
کومهو فابریک گرنجور 245.45.18 70.000 980,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 740,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 215.45.17 80.000 1,110,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 215.55.16 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 830,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 225.55.16 90.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 225.50.17 80.000 1,130,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن سایز BMW X3 245.45.19 90.000 2,850,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 225.45.18 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 235.55.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 245.45.18 90.000 1,650,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن ساخت فرانسه 255.55.18 90.000 2,500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
میشلن سایز BMW X3 – محور عقب 275.40.19 90.000 2,950,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن 215.45.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 605,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.55.16 90.000 640,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.55.18 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن 225.50.18 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 840,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.55.18 90.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن فابریک وراکروز و فورد EDGE 245.60.18 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
هانکوک 195.50.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000 565,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 570,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 215.45.17 80.000 735,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 610,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 730,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز MG6 215.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 215.65.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک بنز C200 225.55.16 70.000 655,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره جنوبی 225.70.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520 225.55.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید 225.55.18 90.000 890,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک 235.70.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.50.18 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000 1,110,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 245.45.17 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک فابریک گرنجور 245.40.18 80.000 915,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک فابریک گرنجور 245.45.18 80.000 915,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک فابریک گرنجور 245.40.19 80.000 1,040,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
یوکوهاما ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
یوکوهاما ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری 215.60.16 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره 225.50.17 80.000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال ساخت کره 205.55.16 80.000 نمودار تغییر قیمت مارشال
مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا 235.55.17 70.000 700,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هدوی
مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مونتانا
گودیر 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
گودیر سایز پانامرا – عقب 285.40.19 90.000 3,100,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
گودیر سایز پانامرا – جلو 245.45.19 90.000 3,080,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 275.35.20 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 245.40.20 70.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
پیرلی بنز E Class – محور عقب 275.30.19 90.000 3,200,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
مکسس سایز هیوندای النترا 215.45.17 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
مکسس سایز MG6 215.50.17 80.000 640,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
نانکن ساخت تایوان 195.50.16 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 205.45.16 70.000 485,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 205.50.16 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 215.55.17 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 225.45.16 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 225.55.17 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 235.55.17 70.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 245.65.17 70.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
نانکن ساخت تایوان 255.40.18 90.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
لاسا 205.55.16 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
لاسا 215.45.17 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
تویو ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 215.50.17 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 225.60.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,070,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت تویو

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX 216.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ فابریک تویوتا پرادو GX 265.65.17 80.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
دنلوپ فابریک موهاوی و پرادو 265.60.18 80.000 1,280,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک ویتارا 225.65.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا 235.70.16 80.000 770,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون 255.60.18 90.000 950,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
نکسن سایز فابریک موهاوی 265.60.18 70.000 990,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
فالکن سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 265.70.17 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 255.55.18 80.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 265.60.18 80.000 1,210,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
فالکن 285.60.18 80.000 1,270,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو 235.60.18 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج 235.55.18 80.000 940,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه 235.55.19 90.000 1,070,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
هانکوک سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 940,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
کومهو MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
رودستون MVM X33 و لیفان X60 215.65.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا 225.70.16 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک توسان 225.55.18 90.000 800,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز پهن ویتارا 235.70.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز کیا اسپورتیج 235.55.18 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک سانتافه 235.60.18 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
میشلن ساخت فرانسه 205.50.17 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
رودستون سایز فابریک وراکروز 245.60.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا 235.70.16 90.000 710,000 نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان
میشلن سایز پورشه کاین 295.35.21 90.000 3,300,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
مکسس سایز ویتارا 225.65.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
بریجستون سایز ویتارا 225.65.17 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
بریجستون فابریک تویوتا پرادو 265.65.17 90.000 1,450,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
یوکوهاما ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
تویو ساخت ژاپن 265.65.17 80.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 275.65.17 80.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 255.35.18 80.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت تویو
تویو ساخت ژاپن 265.60.18 80.000 1,230,000 نمودار تغییر قیمت تویو

لاستیک خودرو گروه : کامیون . کامیونت . اتوبوس

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دنا گل دو خط 12.00R 24 1,670,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا گل چهار خط 7.00R 16 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا گل چهار خط 5.90R 13 1,800,000 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا گل چهار خط 6.50R 14 نمودار تغییر قیمت دنا
دنا گل دنده 7.50R 16 600,000 نمودار تغییر قیمت دنا
گلدستون گل چهار خط 8.25R 16 600,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
گلدستون گل MRC 6.50R 14 نمودار تغییر قیمت گلدستون
بارز گل چهار خط 7.00R 16 480,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز گل دنده 7.50R 16 580,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز گل چهار خط 7.50R 16 600,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز گل چهار خط KMN 12.00R 24 1,580,000 نمودار تغییر قیمت بارز
بارز گل دو خط UTN 12.00R 24 1,600,000 نمودار تغییر قیمت بارز
دانلوپ گل SP341 235/75R 17.5 1,440,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
دانلوپ گل SP225 12.00R 24 3,200,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
دانلوپ گل STE 12.00R 24 3,200,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
دانلوپ گل SP442 235/75R 17.5 1,440,000 نمودار تغییر قیمت دانلوپ
پرسا گل PR101 385/60R 22.5 3,200,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
مکسس گل UM-958 12.00R 24 3,350,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
تری انگل گل TR697 385/65R 22.5 2,400,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
تری انگل گل TRT02 385/65R 22.5 2,450,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل

رینگ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014 فابریک پژو LX 15 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
رینگ فابریک 207 فابریک 207 15 170,000 نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
خانواده پژو . خرچنگی IK016 آلومینیومی 15 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
خانواده پژو . 5 پره تخت IK004 آلومینیومی 15 170,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
خانواده پژو . 5 پره رونال‏ آلومینیومی 15 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
خانواده پژو . طرح شهاب‏ آلومینیومی 15 175,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO آلومینیومی 16 210,000 نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
رینگ تندر 90 – AR015 آلومینیومی 190,000 نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
رینگ پراید آلومینیومی 13 125,000 نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
رینگ خانواده : تیبا , ریو و … آلومینیومی 14 145,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
تندر 90 فولادی 15 80,000 نمودار تغییر قیمت تندر 90
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و … فولادی 13 38,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
رینگ خانواده : 206 , 405 و … فولادی 14 43,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و … فولادی 15 49,000 نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
تیوپ 13 18,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ 14 20,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ
تیوپ 15 22,000 نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ 13 57,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ 14 67,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
زنجیر چرخ 15 72,000 نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قالپاق رانا 14 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
قالپاق تیبا 13 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
قالپاق پژو 405 14 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
قالپاق سمند 15 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق سمند طرح جدید 15 7,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
قالپاق مزدا سواری 323 14 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
قالپاق مزدا وانت 14 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
قالپاق L90 فابریک 15 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق L90 طرح جدید 15 7,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
قالپاق زانتیا فابریک 15 8,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
قالپاق پژو 206 14 6,500 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پژو 206 طرح جدید 14 7,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
قالپاق پراید 13 5,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پراید
قالپاق پیکان 13 5,000 نمودار تغییر قیمت قالپاق پیکان