قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
پرسيکا 6 تن کمپرسی 104,500,000 نمودار تغییر قیمت پرسيکا 6 تن کمپرسی
پرسيکا 6 تن باری 103,900,000 نمودار تغییر قیمت پرسيکا 6 تن باری
پرسيکا 8 تن باری 107,800,000 نمودار تغییر قیمت پرسيکا 8 تن باری
کامیونت هیوندای – 6 تن 119,000,000 118,150,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای - 6 تن
کامیونت هیوندای – 8 تن 126,500,000 126,350,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت هیوندای - 8 تن
کامیونت فاو تایگروی – 6 تن 98,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت فاو تایگروی - 6 تن
کامیونت آرنا 98,300,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت آرنا
کامیونت جک – 5.6 تن 78,800,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 5.6 تن
کامیونت جک – 6 تن 95,800,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 6 تن
کامیونت جک – 7.5 تن 101,800,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت جک - 7.5 تن
ایسوزو 5 تن بدون کاربری 106,000,000 105,000,000 نمودار تغییر قیمت ایسوزو 5 تن بدون کاربری
کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید) 126,000,000 127,500,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (6 تن اتاق جدید)
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) 128,000,000 129,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید)
کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید) 135,000,000 137,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو (8.4 تن اتاق جدید)
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید) نمودار تغییر قیمت کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن اتاق جدید)
کامیونت الوند – 6 تن 86,000,000 86,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 6 تن
کامیونت الوند – 8 تن 100,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت الوند - 8 تن
کامیونت 5.2 آمیکو – M5.2 65,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2
کامیونت 6 آمیکو – EM6 75,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت 6 آمیکو - EM6
کامیونت کاویان K1052 78,540,000 78,540,000 نمودار تغییر قیمت کامیونت کاویان K1052
فوتون 5.4 تن 85,000,000 نمودار تغییر قیمت فوتون 5.4 تن
فوتون 6.5 تن 101,000,000 103,000,000 نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن
فوتون 6.5 تن . خوابدار 103,000,000 104,600,000 نمودار تغییر قیمت فوتون 6.5 تن . خوابدار
فوتون 8.5 تن 105,000,000 106,900,000 نمودار تغییر قیمت فوتون 8.5 تن

قیمت انواع کامیون

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت نمایندگی ( تومان )
کامیون ایویکو – يوروكارگو 244,000,000 258,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون ایویکو - يوروكارگو
کشنده ایویکو – استراليس 436,000,000 461,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده ایویکو - استراليس
کامیون ایسوزو 18 تن 275,000,000 277,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون ایسوزو 18 تن
کمپرسی ایسوزو 18 تن 277,000,000 279,000,000 نمودار تغییر قیمت کمپرسی ایسوزو 18 تن
کامیون ایسوزو 26 تن 312,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون ایسوزو 26 تن
کمپرسی ایسوزو 26 تن 314,000,000 نمودار تغییر قیمت کمپرسی ایسوزو 26 تن
کامیون کشنده فاو J6 – تک محور 242,000,000 253,200,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده فاو J6 - تک محور
کامیون کشنده فاو J6 – جفت محور 253,000,000 263,200,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور
کامیون کمپرسی فاو – FAW CA 3250 244,600,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کمپرسی فاو - FAW CA 3250
کامیون کشنده البرز تک – تیپ 2 210,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2
کامیون کشنده البرز جفت – تیپ 3 240,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3
کامیون کشنده اسکانیا – G400 460,000,000 460,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G400
کامیون کشنده اسکانیا – G410 490,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G410
کامیون کشنده اسکانیا – G440 435,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G440
کامیون کشنده اسکانیا – G460 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده اسکانیا - G460
کشنده کاوه – تک محور 420 KT 256,000,000 268,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه - تک محور 420 KT
کشنده کاوه – جفت محور 420 KT 261,000,000 265,500,000 نمودار تغییر قیمت کشنده کاوه - جفت محور 420 KT
كاميون كاوه كمپرسي جفت محور 420 KD 310,000,000 285,190,000 نمودار تغییر قیمت كاميون كاوه كمپرسي جفت محور 420 KD
کشنده دنیز 245,000,000 253,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده دنیز
کشنده فوتون 265,000,000 263,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده فوتون
آریا . كمپرسي LK1924 210,000,000 213,000,000 نمودار تغییر قیمت آریا . كمپرسي LK1924
کشنده آمیکو – تک محور 295,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده آمیکو - تک محور
کشنده کاویان K375T 189,940,000 نمودار تغییر قیمت کشنده کاویان K375T
کشنده JAC گالوپ . تک محور 255,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده JAC گالوپ . تک محور
کامیون بنز 1924 – تک محور باری 200,000,000 209,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور باری
کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی با اتاق بار 211,000,000 226,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار
کامیون بنز 1924 – تک محور کمپرسی 205,000,000 213,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی
کامیون بنز 2624 – جفت محور باری 265,000,000 275,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور باری
کامیون بنز 2624 – جفت محور کمپرسی 275,000,000 273,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی
بنز اکسور 1843 450,000,000 نمودار تغییر قیمت بنز اکسور 1843
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 385,000,000 نمودار تغییر قیمت كاميون ولوو FM كشنده 2×4
كاميون ولوو FM460 6×4 باری 469,000,000 نمودار تغییر قیمت كاميون ولوو FM460 6x4 باری
كاميون FMX 460 كمپرسی 6×4 475,000,000 نمودار تغییر قیمت كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4
کامیون کشنده ولوو FH 460 490,000,000 418,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 460
کامیون کشنده ولوو FH 480 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 480
کامیون کشنده ولوو FH 500 480,000,000 473,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ولوو FH 500
کامیون پریمیوم 380 باری (2×6) نمودار تغییر قیمت کامیون پریمیوم 380 باری (2×6)
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 365,000,000 395,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو پریمیوم 460
کامیون کشنده رنو لندر نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده رنو لندر
کامیون رنو کراکس 440 (4×6) نمودار تغییر قیمت کامیون رنو کراکس 440 (4×6)
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک 335,000,000 335,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک 290,000,000 290,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور 395,000,000 395,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور 420,000,000 420,000,000 نمودار تغییر قیمت کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 185,000,000 186,200,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 – T375 209,000,000 200,000,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 – T375 200,000,000 192,000,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور 176,000,000 172,490,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 224,500,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 255,370,000 نمودار تغییر قیمت كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375
کشنده داف XF 105 410,000,000 430,000,000 نمودار تغییر قیمت کشنده داف XF 105